OPATŘENÍ COVID-19

OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ NEMOCI COVID-19

Vážení návštěvníci konference PROMATTEN, dovolujeme si Vás upozornit na všeobecně platná nařízení vlády týkající se nařízení proti šíření COV-19.

V souvislosti s těmito nařízeními budou pro Vás na recepci hotelu Kopřivná požadovat prokázání se jedním z těchto dokladů:

  • NEGATIVNÍM TESTEM NA KORONAVIRUS
    A to nejdéle 48 hodin přede dnem nástupu na ubytování. Možné jsou metody RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2, vždy s negativním výsledkem.
  • NEBO CERTIFIKÁTEM O OČKOVÁNÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR
    Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dnů.
  • NEBO DOKLADEM O PRODĚLÁNÍ NEMOCI COVID-19
    V tomto případě je třeba mít doklad o laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, zároveň musí uplynout doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nesmí neuplynout více než 90 dní.

Děkujeme Vám za pochopení.